DETALJNIJE»

PU „Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke“ Živinice

Broj: 01-4008-1/18

Živinice, 23.11.2018.godine

 

 

            Na osnovu člana 28. Zakona o obrazovanju odraslih ( „Sl.novine TK“ br:9/15 ), Poslovnika o radu Školskog odbora br.13-01/13 od 12.08.2013.godine i člana 109.Pravila PU „Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke“ Živinice broj: 01-1237/16 od 18.04.2016.godine, Školski odbor na sjednici održanoj 23.11.2018.godine donosi,

 

KONKURS

Za upis polaznika u program formalnog obrazovanja-osnovnog obrazovanja odraslih u školsku  2018/2019.godinu

 1. OPŠTI POSEBNI USLOVI:

 a) Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa;

 b) U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a pri tome nema status učenika

 

 

 2. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

 

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

            RAZRED:

     BROJ POLAZNIKA:

OD prvog (I) DO petog (V) RAZREDA

            50 (pedeset)

OD šestog (VI) DO devetog (IX) RAZREDA

            100 (stotinu)

 

 3. NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

  a) Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti ( IV), i peti (V) razred po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi(VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred po šest mjeseci.

  b) Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom, konsultativno-instruktivnom nastavom, dopisno-konsulativnom nastavom i na drugi primjeran način.

 

 4. NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:

   a) Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole;

   b) Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;

 

5. VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:

 

Visina troškova obrazovanja polaznika propisana je Cjenovnikom o utvrđivanju visine troškova obrazovanja odraslih. Provjera znanja za institucije koje provode formalno obrazovanje, a koje propisuje ministar obrazovanja i nauke TK i koja će biti istaknuta na vidnom mjestu u Centru kao i na web stranici Centra.

 

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

    a) Zahtijev za upis

    b) Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija);

    c) Uvjerenje o predhodno završenom razredu.

 

Konkurs ostaje otvoren do popune planiranog broja upisanih polaznika.

 

Predsjednik školskog odbora

 

 _________________

                                                                                                                                          Sadik Selimović,prof.

Sve potrebne informacije možete dobiti na brojeve telefona: 

tel: 035/750-472
mob: 061/168-348
mob: 062/101-629