PU "Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke" Živinice _______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje
_______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje

ENGLESKI JEZIK

KURS ENGLESKOG JEZIKA

PROGRAM I OČEKIVANI REZULTATI:

Program: Face 2 Face    Nivoi: A1,A2, B1, B2, C1

Cilj kursa je da kandidati razviju jezičke vještine za komunikaciju na engleskom jeziku u raznim situacijama, pismeno i usmeno, te da razviju svijest o svom jeziku i kulturi, da nalaze i koriste informacije i ostvare interakciju na engleskom jeziku na međunarodnom planu.

 

Očekivani rezultati:

-razumjevanje pročitanog teksta;

-uspostavljanje komunikacije na engleskom jeziku na datom nivou;

-razmjenjivanje informacija i mišljenja sa pojedincom ili grupom;

-razumjevanje jezika u običajnim i složenijim situacijama;

-opisivanje ličnih stavova i razmjenjivanje istih sa drugim ljudima;

-korištenje engleskog jezika u svrhu proširenja znanja iz drugih oblasti;

-korištenje autentične literature i medija;

-uspostavljanje komunikacije sa ljudima engleskog govornog područja, direktno ili u pisanoj formi.

PROGRAM TRAJANJE BROJ ČASOVA NIVO
face2face Starter 1 semestar (4 mjeseca) 32 A1
face2face- Elementary 2 semestra (8 mjeseci) 64 A1/A2
face2face- Pre Intermediate 2 semestra (8 mjeseci) 64 B1
face2face- Intermediate 2 semestra (8 mjeseci) 64 B1/B2
EM face2face- Upper Intermediate Complete First Certiticate 2 semestra (8 mjeseci) 64 B2
Objectice FCE 2 semestra (8 mjeseci) 64 B2
Advanced/ Objective CAE 2 semestra (8 mjeseci) 64 C1
RADNO VRIJEME

Radno vrijeme centra u nastavnom procesu je :

Prva smjena od 07:15h do 13:10h, druga smjena od 13:30h do19:20h

Radno vrijeme administracije od 07:00h do 15:30h.

KONTAKT

Kontakt telefoni:
fax: 035/750-471
tel: 035/750-472

mob: 061/168-348

mob: 062/101-629

email: obrazovni-centar@hotmail.com

Adresa: Bosanska bb 75270 Živinice