PU "Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke" Živinice _______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje
_______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje

REGISTRACIJA CENTRA

Registracija PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice :

Za osnivanje i registraciju PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice bilo je neophodno da se pribavi saglasnost od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona uz prethodno pribavljeno mišljenje Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona o nastavnim planovima i programima (NPP) koje je predložila PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice.

Poslije provedene Zakonom propisane procedure Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donijelo je Odluku o davanju saglasnosti za primjenu odgovarajućih nastavnih planova i programa (NPP) za odrasle i početak rada broj 10/1-38-9541/13 od 01.07.2013.godine, nakon čega su se stekli uslovi za registraciju PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice, pa je Općinski sud u Tuzli poslije podnesenog zahtjeva za registraciju registrovao PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice Rješenjem o registraciji broj 032-0-Reg-13-001085 od 11.07.2013.godine.

PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice je upisana u Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona Rješenjem  broj 10/1-38-018210-1/13 od 19.07.2013.godine, pod rednim brojem 37 na strani 37.

Radno vrijeme centra  u nastavnom procesu je : Prva smjena od 07:15h do 13:10h, druga smjena od 13:30h do 19:20h
Radno vrijeme administracije od 07:00h do 15:30h.

Kontakt telefoni:
tel/fax: 035/750-471
tel: 035/750-472

email: obrazovni-centar@hotmail.com

Adresa: Bosanska bb 75270 Živinice