PU "Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke" Živinice _______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje
_______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje

ZVANJA I ZANIMANJA

MAŠINSKA STRUKA

MAŠINSKA STRUKA

ZA ZANIMANJA:
1.Metalostrugar
2. Alatničar
3. Kovač
4. Bravar
5. Zavarivač
6. Limar
7. Autolimar
8. Instalater centralnog grijanja
9. Plinski i vodoinstalater
10. Automehaničar
11. Zlatar-draguljar
12. Mehaničar šinskih vozila

STRUČNA ZVANJA:
1. Mašinski tehničar
2. Mašinski tehničar energetike
3. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje
4. Mašinski tehničar-operator za CNC mašine

V STEPEN STRUČNE SPREME:
1. Majstor- Automehaničar
2. Majstor- Zavarivač
3. Majstor -Metalostrugar
4. Majstor- Bravar
5. Majstor-Mašinbravar
6. Majstor-Metaloglodač
7. Majstor-Limar
8. Majstor Elektrozavarivač
9. Majstor-Plinski zavarivač
10. Majstor-Instalater centralnog grijanja
11. Majstor-Instalater za vodovod i kanalizaciju
12. Majstor-Autolimar
13. Majstor-Mašinist parnih turbina
14. Majstor-Mašinist kotlovskih postrojenja

RUDARSKA STRUKA

RUDARSKA STRUKA

ZA ZANIMANJA
1.  Rudar podzemne eksploatacije
2.  Rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa
3.  Rukovalac jamske mehanizacije
4.  Mehaničar rudarskih mašina

STRUČNO ZVANJE:
1. Rudarski tehničar

STRUČNA ZVANJA PO EU VET

1. Geološki tehničar

V STEPEN STRUČNE SPREME:
1. Majstor- Rudar
2. Majstor za rudarske mašine

GRAĐEVINSKA STRUKA

GRAĐEVINSKA STRUKA

ZA ZANIMANJA
1.  Zidar-fasader-izolater
2.  Tesar-parketar
3.  Armirač-betonirac
4.  Keramičar-teracer podopolagač
5.  Kamenorezac
6.  Izolater

ZA STRUČNA ZVANJA
1. Građevinski tehničar
2. Geodetski tehničar (geometar)
Ø Građevinski tehničar-Visokogradnja

Ø Građevinski tehničar-Niskogradnja

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA
1.  Armirač-betonirac
2.  Keramičar-teracer,
3.  Moler-farbar-soboslikar
4.  Tesar-krovopokrivač
5.  Zidar-fasader-izolater

PO PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA
1.  Zidar
2.  Tesar
3.  Izolater
4.  Keramičar
5.  Armirač
6.  Moler

V STEPEN STRUČNE SPREME:
1.  Majstor-Zidar;
2.  Majstor-Tesar;
3.  Majstor-Armirač;
4.  Majstor-Keramičar;
5.  Majstor-Kamenorezac

6.  Majstor-Izolater

SAOBRAĆAJNA STRUKA

SAOBRAĆAJNA STRUKA

ZA ZANIMANJA:
1.  Vozač motornih vozila
2.  Rukovalac građevinskih

i pretovarnih mašina
3.  Autoelektričar
4.  Autolakirer

ZA STRUČNO ZVANJE
1.  Tehničar drumskog saobraćaja
2.  Tehničar za željeznički saobraćaj
3.  Tehničar tehničko kolske službe – Pregledač kola
4. Tehničar vuče-Mašinovođa
5. PT tehničar-Tehničar poštanskog saobraćaja  EU VET

V STEPEN STRUČNE SPREME:

1. Majstor- Vozač teških motornih vozila i autobusa (sa prikolicom ili bez prikolice)
2. Majstor – Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina;
3. Majstor-Vozač specijalnih vozila

DRVOPRERAĐIVAČKA STRUKA

DRVOPRERAĐIVAČKA STRUKA

ZA ZANIMANJA
1.  Stolar,
2.  Mašinski oblikovač drveta
3.  Lakirer drveta
4. Tapetar, proizvođač mehkih dijelova namještaja

STRUČNO ZVANJE
1  Tehničar finalne prerade drveta

V STEPEN STRUČNE SPREME:
1. Majstor-Stolar

ELEKTRO STRUKA

ELEKTRO STRUKA

ZA ZANIMANJA
1. Elektroenergetičar
2. Elektromehaničar
3. Elektroinstalater
4. Elektromonter
5.Telekomunikacijski monter
6.Elektroničar

STRUČNO ZVANJE
1. Elektrotehničar energetike
2. Elektrotehničar elektronike
3. Elektrotehničar procesne tehnike
4. Elektrotehničar mehatronike

V STEPEN STRUČNE SPREME
1.Majstor-Elektroničar
2.Majstor-Telekomunikacijski monter
3.Majstor-Elektromonter
4.Majstor-Elektroenergetičar

GRAFIČKA STRUKA

GRAFIČKA STRUKA

ZA STRUČNA ZVANJA
1. Grafički tehničar izrade štamparske forme
2. Grafički tehničar štampe i tiska
3. Grafički tehničar reprofotografije i kemigrafije
4. Grafički tehničar grafičke dorade
5. Grafički tehničar po EU VET-u

TEKSTILNA STRUKA

TEKSTILNA STRUKA

ZA ZANIMANJE
1. Konfekcionar tekstila krojač

PO EU VET  PROGRAMU ZA STRUČNO ZVANJE
1. Tekstilni tehničar

V STEPEN STRUČNE SPREME
1. Majstor- Konfekcionar tekstila – krojač

ŠUMARSKA STRUKA

ŠUMARSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA
1. Rasadničar
2. Rukovalac mehanizacijom u šumarstvu
3. Čuvar šuma i lovišta (lugar)

ZA ZVANJA PO EU VET PROGRAMU
1. Šumarski tehničar
2. Tehničar hortikulture
3. Ekološki tehničar

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA STRUKA

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA STRUKA

ZA ZANIMANJA
1. Konobar
2. Kuhar
3. Poslastičar

ZA STRUČNO ZVANJE
1. Tehničar kulinarstva
2. Turistički tehničar
3. Ugostiteljski tehničar

V STEPEN STRUČNE SPREME
1. Majstor- Konobar
2. Majstor-Kuhar

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA STRUKA

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA STRUKA
 
PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA
1.  Cvjećar-vrtlar
2.  Mesar
3.  Pekar
4.  Prehrambeni prerađivač
5.  Prerađivač mlijeka
6.  Voćar-vinogradar-vinar

ZA STRUČNO ZVANJE: PO EU VET PROGRAMU
1.  Poljoprivredni tehničar
2.  Prehrambeni tehničar

EKONOMSKA STRUKA

EKONOMSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE
1.  Poslovni sekretar

ZA ZANIMANJE
1. Trgovac

ZA STRUČNO ZVANJE
1.Ekonomski tehničar (finansijsko računovodstveni smjer)
2. Ekonomski tehničar (komercijalni smjer)
3. Poslovno pravni tehničar

V STEPEN STRUČNE SPREME
1. Majstor- Prodavač;

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA STRUKA

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA STRUKA

ZA STRUČNO ZVANJE PO EU VET PROGRAMU
1. Hemijski tehničar EU VET

VETERINARSKA STRUKA

VETERINARSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE
1.Farmer

ZA STRUČNO ZVANJE PO EU VET PROGRAMU
1. Veterinarski tehničar

STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI

STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI

ZA ZANIMANJA
1. Frizer-vlasuljar
2. Kozmetičar
3. Pediker-maniker

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE
1. Obućar

PO EU VET PROGRAMU STRUČNO ZVANJE
1. Kozmetički tehničar

V STEPEN STRUČNE SPREME
1. Majstor -Frizer-vlasuljar;

MEDICINSKA STRUKA

MEDICINSKA STRUKA

ZA ZANIMANJE
1.Njegovatelj / njegovateljica starijih i nemoćnih osoba

ZA STRUČNO ZVANJE
1. Zubno-stomatološki tehničar
2. Medicinska sestra – tehničar
3. Pedijatrijska sestra – tehničar

ZA STRUČNO ZVANJE PO EU VET PROGRAMU
1. Farmaceutski tehničar
2. Fizioterapeutski tehničar
3. Laboratorijsko sanitarni tehničar

VATROGASNA ŠKOLA

VATROGASNA ŠKOLA

ZA ZANIMANJE
1. Vatrogasac

ZA STRUČNO ZVANJE
1.Vatrogasni tehničar

V  STEPEN STRUČNE SPREME
1. Majstor-vatrogasac

KURSEVI I USAVRŠAVANJA

KURSEVI I USAVRŠAVANJA

Informatike
Engleskog jezika
Njemačkog jezika

KONTAKT

Kontakt telefoni:
fax: 035/750-471
tel: 035/750-472

mob: 061/168-348

mob: 062/101-629

email: obrazovni-centar@hotmail.com

Adresa: Bosanska bb 75270 Živinice