PU "Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke" Živinice _______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje
_______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje

OSNOVNO OBRAZOVANJE

16. 11. 2018. PU “Centru za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice izdaje se riješenje za osnovno obrazovanje odraslih. 

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na osnovu člana 8. i 22. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11, 15/13 i 15/17), člana 25. Zakona o obrazovanju odraslih (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 9/15), člana 4. 5. i 10. Pravilnika o postupku odobravanja izvođenja programa obrazovanja odraslih (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 2/17, riješavajući po zahtjevu PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice, broj 02-3661/18 od 16. 10. 2018. godine u predmetu odobravanja izvođenja programa u sistemu formalnog obrazovanja, donosi: 

RJEŠENJE

I

Utvrđuje se da su ispunjeni uslovi za izvođenje javno važećih programa obrazovanja odraslih i daje se odobrenje za izvođenje javno važećih programa formalnog obrazovanja donesenim od strane Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, organizatoru obrazovanja odraslih – PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice, i to za: 

  1. Osnovno obrazovanje odraslih

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja

Obrazloženje

Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, obratila se PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice, aktom broj: 02 – 3661/18 od 16. 10. 2018. godine , za odobravanje izvođenja programa u sistemu formalnog obrazovanja.

  Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je shodno odredbama člana 7. stav (2) i člana 15. stav (2) i (5) Zakona o obrazovanju odraslih (“Službene novine Tuzlanskog kantona” , broj: 9/15), na prijedlog Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona donijelo i objavilo u “Službenim novinama Tuzlanskog kantona”, broj 14/18, nekoliko javno važećih programa formalnog obrazovanja, a među kojima su i programi za koje je odobrenje tražila PU “Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke” Živinice.

     U program osnovnog obrazovanja može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a pri tome nema status učenika.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  1. Zahtijev za upis
  2. Izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija);
  3. Uvjerenje o predhodno završenom razredu.
KONTAKT

Kontakt telefoni:
fax: 035/750-471
tel: 035/750-472

mob: 061/168-348

mob: 062/101-629

email: obrazovni-centar@hotmail.com

Adresa: Bosanska bb 75270 Živinice