PU "Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke" Živinice _______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje
_______________________________________________________________________________________________________ Nikad nije kasno za znanje i novo zvanje

DOKVALIFIKACIJE

MAŠINSKA STRUKA

MAŠINSKA STRUKA

ZA ZANIMANJA:
1.Metalostrugar
2. Alatničar
3. Kovač
4. Bravar
5. Zavarivač
6. Limar
7. Autolimar
8. Instalater centralnog grijanja
9. Plinski i vodoinstalater
10. Automehaničar
11. Zlatar-draguljar
12. Mehaničar šinskih vozila

STRUČNA ZVANJA:
1. Mašinski tehničar
2. Mašinski tehničar energetike
3. Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje
4. Mašinski tehničar-operator za CNC mašine

 

RUDARSKA STRUKA

RUDARSKA STRUKA

ZA ZANIMANJA
1.  Rudar podzemne eksploatacije
2.  Rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa
3.  Rukovalac jamske mehanizacije
4.  Mehaničar rudarskih mašina

STRUČNO ZVANJE:
1. Rudarski tehničar

 

GRAĐEVINSKA STRUKA

GRAĐEVINSKA STRUKA

ZA ZANIMANJA
1.  Zidar-fasader-izolater
2.  Tesar-parketar
3.  Armirač-betonirac
4.  Keramičar-teracer podopolagač
5.  Kamenorezac

ZA STRUČNA ZVANJA
1. Građevinski tehničar
2. Geodetski tehničar (geometar)

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA
1.  Armirač-betonirac
2.  Keramičar-teracer,
3.  Moler-farbar-soboslikar
4.  Tesar-krovopokrivač
5.  Zidar-fasader-izolater

STRUČNA ZVANJA PO EU VET

1. Arhitektonski tehničar

2. Građevinski tehničar
3. Geodetski tehničar (geometar)

 

SAOBRAĆAJNA STRUKA

SAOBRAĆAJNA STRUKA

ZA ZANIMANJA:
1.  Vozač motornih vozila
2.  Rukovalac građevinskih

i pretovarnih mašina
3.  Autoelektričar
4.  Autolakirer

ZA STRUČNO ZVANJE
1.  Tehničar drumskog saobraćaja

DRVOPRERAĐIVAČKA STRUKA

DRVOPRERAĐIVAČKA STRUKA

ZA ZANIMANJA
1.  Stolar,
2.  Mašinski oblikovač drveta
3.  Lakirer drveta
4. Tapetar, proizvođač mehkih dijelova namještaja

STRUČNO ZVANJE
1  Tehničar finalne prerade drveta

 

ELEKTRO STRUKA

ELEKTRO STRUKA

ZA ZANIMANJA
1. Elektroenergetičar
2. Elektromehaničar
3. Elektroinstalater

STRUČNO ZVANJE
1. Elektrotehničar energetike

 

GRAFIČKA STRUKA

GRAFIČKA STRUKA

ZA STRUČNA ZVANJA
1. Grafički tehničar izrade štamparske forme
2. Grafički tehničar štampe i tiska
3. Grafički tehničar reprofotografije i kemigrafije
4. Grafički tehničar grafičke dorade

TEKSTILNA STRUKA

TEKSTILNA STRUKA

ZA ZANIMANJE
1. Konfekcionar tekstila krojač

PO EU VET  PROGRAMU ZA STRUČNO ZVANJE
1. Tekstilni tehničar

 

ŠUMARSKA STRUKA

ŠUMARSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA
1. Rasadničar
2. Rukovalac mehanizacijom u šumarstvu
3. Čuvar šuma i lovišta (lugar)

ZA ZVANJA PO EU VET PROGRAMU
1. Šumarski tehničar
2. Tehničar hortikulture
3. Ekološki tehničar

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA STRUKA

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA
1. Konobar
2. Kuhar
3. Poslastičar

ZA STRUČNO ZVANJE: PO EU VET PROGRAMU
1.  Turistički tehničar
2.  Ugostiteljski tehničar

 

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA STRUKA

POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENA STRUKA
 
PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA
1.  Cvjećar-vrtlar
2.  Mesar
3.  Pekar
4.  Prehrambeni prerađivač
5.  Prerađivač mlijeka
6.  Voćar-vinogradar-vinar

ZA STRUČNO ZVANJE: PO EU VET PROGRAMU
1.  Poljoprivredni tehničar
2.  Prehrambeni tehničar

EKONOMSKA STRUKA

EKONOMSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJA
1.  Poslovni sekretar
2.  Trgovac

ZA STRUČNO ZVANJE: PO EU VET PROGRAMU
1.Ekonomski tehničar (finansijsko računovodstveni smjer)
2. Ekonomski tehničar (komercijalni smjer)
3. Poslovno pravni tehničar

 

 

VETERINARSKA STRUKA

VETERINARSKA STRUKA

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE
1.Farmer

ZA STRUČNO ZVANJE PO EU VET PROGRAMU
1. Veterinarski tehničar

STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI

STRUČNA ŠKOLA USLUŽNIH DJELATNOSTI

ZA ZANIMANJA
1. Frizer-vlasuljar
2. Kozmetičar
3. Pediker-maniker

PO EU VET PROGRAMU ZA ZANIMANJE
1. Obućar

PO EU VET PROGRAMU STRUČNO ZVANJE
1. Kozmetički tehničar

 

MEDICINSKA STRUKA

MEDICINSKA STRUKA

ZA ZANIMANJE
1.Njegovatelj / njegovateljica starijih i nemoćnih osoba

ZA STRUČNO ZVANJE PO EU VET PROGRAMU
1. Medicinski tehničar
2. Farmaceutski tehničar

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme centra u nastavnom procesu je :

Prva smjena od 07:15h do 13:10h, druga smjena od 13:30h do19:20h

Radno vrijeme administracije od 07:00h do 15:30h.

KONTAKT

Kontakt telefoni:
fax: 035/750-471
tel: 035/750-472

mob: 061/168-348

mob: 062/101-629

email: obrazovni-centar@hotmail.com

Adresa: Bosanska bb 75270 Živinice